Tron (TRX) 시세 분석, 캔들 유형, 시세 차트 및 뉴스

상세한 가격 / 기술적 분석. 동향 및 초과매입/초과매각 신호들을 단순하고 효율적인 방법으로 확인하세요. 표시기 값이 모든 시간대로 보여져 시장개요를 한 눈에 볼 수 있습니다.

Tron 시세 분석

현재 TRX / USDT
0.01520
통계 1시간 24시간 7일 30일
변동 % -0.13% 3.75% 6.89% -0.46%
고가 0.01531 0.01535 0.01573 0.01672
저가 0.01520 0.01454 0.01406 0.01300
동향 5 분 15 분 1 시간 2 시간 4 시간 6 시간 1 일
Simple Moving Average (10) 0.01525
-0.36%
0.01522
-0.12%
0.01509
0.70%
0.01498
1.46%
0.01485
2.38%
0.01483
2.53%
0.01476
3.01%
Exponential Moving Average (10) 0.01524
-0.27%
0.01522
-0.12%
0.01512
0.55%
0.01501
1.26%
0.01490
2.00%
0.01488
2.13%
0.01489
2.08%
Simple Moving Average (20) 0.01524
-0.30%
0.01518
0.11%
0.01497
1.55%
0.01483
2.48%
0.01471
3.32%
0.01469
3.48%
0.01482
2.57%
Exponential Moving Average (20) 0.01524
-0.25%
0.01518
0.15%
0.01501
1.29%
0.01489
2.11%
0.01480
2.70%
0.01481
2.65%
0.01489
2.10%
Simple Moving Average (30) 0.01522
-0.16%
0.01511
0.57%
0.01486
2.26%
0.01475
3.07%
0.01469
3.49%
0.01473
3.17%
0.01519
0.05%
Exponential Moving Average (30) 0.01523
-0.17%
0.01514
0.42%
0.01493
1.79%
0.01482
2.55%
0.01478
2.84%
0.01481
2.64%
0.01480
2.71%
Simple Moving Average (50) 0.01521
-0.07%
0.01506
0.93%
0.01480
2.72%
0.01466
3.67%
0.01473
3.19%
0.01488
2.12%
0.01445
5.19%
Exponential Moving Average (50) 0.01520
0.02%
0.01507
0.88%
0.01485
2.36%
0.01478
2.86%
0.01481
2.66%
0.01485
2.38%
0.01462
3.98%
Simple Moving Average (100) 0.01510
0.65%
0.01488
2.13%
0.01466
3.66%
0.01473
3.20%
0.01491
1.97%
0.01510
0.67%
0.01421
6.95%
Exponential Moving Average (100) 0.01512
0.50%
0.01495
1.66%
0.01476
2.95%
0.01479
2.79%
0.01492
1.89%
0.01477
2.89%
0.01460
4.09%
Simple Moving Average (200) 0.01500
1.34%
0.01479
2.78%
0.01473
3.17%
0.01490
1.98%
0.01516
0.23%
0.01441
5.46%
0.01541
-1.34%
Exponential Moving Average (200) 0.01500
1.34%
0.01482
2.56%
0.01482
2.58%
0.01494
1.73%
0.01461
4.01%
0.01412
7.62%
0.01516
0.27%
개요
상향: 5 하향: 7 중립: 0
상향: 10 하향: 2 중립: 0
상향: 12 하향: 0 중립: 0
상향: 12 하향: 0 중립: 0
상향: 12 하향: 0 중립: 0
상향: 12 하향: 0 중립: 0
상향: 11 하향: 1 중립: 0
초과매입 / 초과매각 5 분 15 분 1 시간 2 시간 4 시간 6 시간 1 일
Relative Strength Index (14) 44.22NE 58.06NE 69.10NE 69.48NE 64.11NE 60.61NE 53.65NE
Stochastic K (14,3,3) 13.33OS 52.62NE 77.05NE 87.23OB 90.92OB 92.49OB 62.28NE
Commodity Channel Index (20) -139.09OS 38.63NE 130.51OB 162.49OB 215.23OB 198.96OB 86.02NE
Williams %R (14) -100.00OS -65.22NE -30.61NE -18.52OB -15.63OB -13.39OB -27.89NE
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 0.01530
0.01519
NE
0.01532
0.01505
NE
0.01533
0.01461
NE
0.01523
0.01443
NE
0.01516
0.01426
OB
0.01518
0.01420
OB
0.01563
0.01400
NE
개요
OB: 0 OS: 3 NE: 2
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB: 3 OS: 0 NE: 2
OB: 4 OS: 0 NE: 1
OB: 4 OS: 0 NE: 1
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB = 초과매입, OS = 초과매각, NE = 중립
시세 / 기술적 분석 토대 TRX / USDT Binance
마지막 업데이트: Fri, 29 May 2020 03:26:13 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

Tron 실시간 시세

TRX / USD 0.0152150
TRX / USDT 0.01520
TRX / USDC 0.01520
TRX / BUSD 0.01521
TRX / PAX 0.01520
TRX / TUSD 0.01522
TRX / EUR 0.013800
TRX / JPY 1.6302
TRX / GBP 0.012107
TRX / KRW 18.44
TRX / USDJ 0.01530743
TRX / BTC 0.00000160
TRX / ETH 0.00006862
TRX / XRP 0.07595
TRX / BNB 0.000891
모두 Tron 실시간 시세

최근 캔들 유형

Name Timeframes
Belt-hold 5min 2hour 12hour
Closing Marubozu 5min 12hour daily
Doji 15min
Engulfing Pattern 1hour 4hour
High-Wave Candle 15min
Hikkake Pattern 1hour 12hour
Long Legged Doji 15min
Long Line Candle 5min 4hour 12hour daily
Marubozu 5min 12hour
Spinning Top 15min
Candlesticks open - close times:
5min Fri, 29 May 2020 03:20:00
Fri, 29 May 2020 03:25:00
15min Fri, 29 May 2020 03:00:00
Fri, 29 May 2020 03:15:00
1hour Fri, 29 May 2020 02:00:00
Fri, 29 May 2020 03:00:00
2hour Fri, 29 May 2020 00:00:00
Fri, 29 May 2020 02:00:00
4hour Thu, 28 May 2020 20:00:00
Fri, 29 May 2020 00:00:00
12hour Thu, 28 May 2020 12:00:00
Fri, 29 May 2020 00:00:00
daily Thu, 28 May 2020 00:00:00
Fri, 29 May 2020 00:00:00